Sisteme giriş için lisans sahipleri tarafından yapılması gereken işlemler Bildirim Sistemi

Lisans sahibi adına elektronik imza ile bildirim yapma konusunda yetkili veya yetkilendirilmiş kişilerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan

* Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından veya
* Türkiye'de mobil imza hizmeti sunan ve aşağıda bilgileri yer alan GSM operatörlerinden

nitelikli elektronik sertifikalarını temin etmeleri;

1. Lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerce imzalı ve kaşeli olarak söz konusu bildirim yetkililerinin beyan edildiği Dilekçe ile
2. Dilekçeyi imzalayan kişilere ait geçerli imza sirkülerinin noter onaylı (ıslak imzalı) suretinin,

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bildirim Yetkilisi/Yetkilileri, T.C. Kimlik numarası ile sisteme giriş yapacaktır.

Bildirim Yetkilisinin/Yetkililerinin değişmesi durumunda, değişikliğe ilişkin Dilekçe ve eki belgeler Kuruma ibraz edilir.

Bildirim Yükümlüsü, bildirimlerin zamanında, usulüne ve gerçeklere uygun olarak yapılması için yeterli sayıda ve nitelikte bildirim yetkilisi görevlendirmek, uygun teknik alt yapıyı tesis etmek ve diğer tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

Lisans sahibi, bildirim sisteminde yer alan bildirim yetkilisi ve firma bilgilerini doğru ve güncel tutulmakla yükümlüdür. Doğru ve güncel tutulmayan bilgilerden ilgili lisans sahibi sorumludur.

Elektronik imza ve nitelikli elektronik sertifika edinme konusunda detaylı bilgi için;


[1] Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Elektronik İmzaya ilişkin sayfası,
http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/e-imza-genel-bilgi-

[2] Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarının Listesi,
http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/e-imza-Elektronik-Sertifika-Hizmet-Saglayicilari

[3] Avea Mobil İmza,
http://www.avea.com.tr/web/Servisler/Islemler/Mobil_Yasam/AveaMobilimza

[4] Turkcell Mobil İmza,
http://www.turkcell.com.tr/servisler/turkcell-mobil-imza?place=autocomplete&q=mobil imz

[5] Vodafone Mobil İmza,
http://www.vodafone.com.tr/Servisler/mobil-imza-servisi.php