Organizasyon Şeması

 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

  1. Başkan Yardımcısı
   Hamdi BİLDİRİCİ

   1. Petrol Piyasası Dairesi
    Abdullah İNCE
    Daire Başkanı

    1. Bayilik Lisans - 1 Grup Başkanlığı

    2. Bayilik Lisans - 2 Grup Başkanlığı

    3. Rafinerici, Dağıtıcı ve Diğer Gruplar Lisans Başkanlığı

    4. Mevzuat Geliştirme, Teknik Düzenleme ve Tüketici Hakları Grup Başkanlığı

    5. Piyasa Gözetim ve Otomasyon Grup Başkanlığı

   2. Denetim Dairesi
    Yılmaz TAMER
    Daire Başkanı

    1. Petrol Denetimi 1. Grup Başkanlığı

    2. Petrol Denetimi 2. Grup Başkanlığı

    3. LPG Denetimi Grup Başkanlığı

    4. Elektrik Denetimi Grup Başkanlığı

    5. Doğalgaz Denetimi Grup Başkanlığı

   3. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi
    Muhammed DEMİR
    Daire Başkanı

    1. Bayilik Lisansı 1. Grup Başkanlığı

    2. Bayilik Lisans 2. Grup Başkanlığı

    3. Rafinerici, Dağıtıcı ve Diğer Gruplar Lisans Başkanlığı

    4. Piyasa İzleme ve Gözetim Grup Başkanlığı

    5. Mevzuat Geliştirme, Teknik Düzenleme ve Tüketici Hakları Grup Başkanlığı

   4. Hukuk Dairesi
    Elif YILDIRIM
    Daire Başkanı

    1. 1. Grup Başkanlığı

    2. 2. Grup Başkanlığı

    3. 3. Grup Başkanlığı

   5. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi
    Hasan ILICA
    Daire Başkanı

    1. Personel ve Özlük İşleri Grup Başkanlığı

    2. Yönetimi Geliştirme ve Eğitim Grup Başkanlığı

    3. Satınalma Grup Başkanlığı

    4. İdari ve Sosyal İşler Grup Başkanlığı

    5. İdari Para Cezaları Grup Başkanlığı

    6. Teknik İşler Grup Başkanlığı

  2. Başkanlık Özel Kalem
   Uğur ALBAYRAK
   Özel Kalem Müdürü

  3. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
   Bülent KAYA
   Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri V.

  4. Kurul Hizmetleri Müdürlüğü
   Bedriye BAYSU
   Kurul Hizmetleri Müdürü

  5. İrtibat Büroları
   M. Lütfi BALİ
   İrtibat Büro Müdürü V.

  6. Başkan Yardımcısı
   Hacı Ali ULUTAŞ

   1. Kamulaştırma Dairesi
    Dr. Feyzi YAR
    Daire Başkanı

    1. 1. Grup Başkanlığı

    2. 2. Grup Başkanlığı

    3. 3. Grup Başkanlığı

    4. 4. Grup Başkanlığı

   2. Elektrik Piyasası Dairesi
    Hacı Ali ULUTAŞ
    Daire Başkanı V.

    1. Üretim Hidrolik Grup Başkanlığı

    2. Üretim Rüzgar ve Güneş Grup Başkanlığı

    3. Lisanssız Üretim ve Güneş Grup Başkanlığı

    4. Üretim Termik Grup Başkanlığı

    5. Dağıtım ve Perkende Satış Grup Başkanlığı

    6. İletim ve OSB Faaliyetleri Grup Başkanlığı

    7. Organize Toptan Satış Piyasaları Grup Başkanlığı

    8. Tüketici Hakları ve Müşteri Hizmetleri Grup Başkanlığı

    9. Piyasa İzleme ve Mevzuat Grup Başkanlığı

   3. Tarifeler Dairesi
    Nedim KORKUTATA
    Daire Başkanı

    1. Elektrik Piyasası Tarifeler Grup Başkanlığı

    2. Elektrik İletim ve Dağıtım Yatırımları Grup Başkanlığı

    3. Hidrokarbon Piyasaları Tarifeler Grup Başkanlığı

    4. Mali Risk İzleme Grup Başkanlığı

   4. Doğal Gaz Piyasası Dairesi
    Hüseyin DAŞDEMİR
    Daire Başkanı

    1. Şebeke İşleyiş Grup Başkanlığı

    2. Tüketici Hakları ve Müşteri Hizmeleri Grup Başkanlığı

    3. Dağıtım Grup Başkanlığı

    4. Lisanslar ve Sertifika Grup Başkanlığı

   5. Strateji Geliştirme Dairesi
    Gülefşan DEMİRBAŞ
    Daire Başkanı

    1. İstatistik ve Raporlama Grup Başkanlığı

    2. Dış İlişkiler Grup Başkanlığı

    3. Tüketici Hakları ve Müşteri Hizmeleri Grup Başkanlığı

    4. Strateji ve Sektörel Politikalar Grup Başkanlığı

    5. Bilişim Hizmetleri Grup Başkanlığı

    6. Muhasebe Grup Başkanlığı

    7. Bütçe ve Mali Hizmetler Grup Başkanlığı