Savka Platform Ve Boru Hatları İnşaatı İşletmeciliği Nakliyat Akaryakıt İç Ve Dış Tic. A.Ş.-Mersin İletim Tarifesi

Savka Platform Ve Boru Hatları İnşaatı İşletmeciliği Nakliyat Akaryakıt İç Ve Dış Tic. A.Ş’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Çankaya Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı 101.Cad Canatan İş Merkezi No:9/17 MERSİN adresinde faaliyette bulunan iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 07/08/2020 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. 

İletim tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

23/07/2020

EK: 

Savka Platform Ve Boru Hatları İnşaatı İşletmeciliği Nakliyat Akaryakıt İç Ve Dış Tic. A.Ş.

Mersin İletim Tarifesi


23.07.2020 - 07.08.2020 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 267