Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Taşınmaz Teminine Yönelik Taleplerin Elektronik Başvuru Olarak Alınması

Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Taşınmaz Teminine Yönelik Taleplerin Elektronik Başvuru Olarak Alınması

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar (Usul ve Esaslar)’ın Geçici 1 inci Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında önlisansa/lisansa sahip elektrik üretim tesisleri için bazı başvurularının e-başvuru olarak alınmaya başlanacağı tarih belirlenmiştir.

Buna göre, elektrik üretim tesislerine ilişkin Bilgi ve Belge Temini, Kadastro Kontrolü ve Taşınmaz Temini başvuruları 01/07/2020 tarihinden itibaren EPDK Başvuru Sistemi üzerinden e-başvuru olarak yapılabilecektir.

 

E-başvuru yapılabilmesi için, Usul ve Esasların 4 üncü maddesi uyarınca, ilgili önlisans/lisans sahipleri tarafından Taşınmaz Temini Amaçlı Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi’nde belirlendiği şekilde E-başvuru Yetkilisinin Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

 

Elektrik üretim tesislerine ilişkin söz konusu başvuruların, 01/07/2020 tarihinden itibaren e-başvuru olarak yapılması esas olmakla birlikte yazılı olarak yapılan başvurular geçiş dönemi kapsamında bir süre daha kabul edilmeye devam edilecektir. Yazılı başvurunun kabul edilmeyeceği tarih, en az bir ay öncesinden Kurum internet sitesinden ilan edilecektir.

 

Elektrik piyasasındaki diğer lisans türleri ile doğal gaz piyasası ve petrol piyasasına ilişkin taşınmaz temini hususundaki başvurular ise yazılı olarak alınmaya devam edilecek olup bunlar için e-başvurunun başlatılacağı tarih, en az bir ay öncesinden Kurum internet sitesinden ilan edilecektir.

 

EK: Taşınmaz Temini Başvuru Usulleri Tablosu

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 


30.05.2020 - 30.06.2020 Birimi : Kamulaştırma   Görüntülenme Sayısı: 728