28/05/2016 tarihli ve 25722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği revize edilerek görüşe açılmıştır.

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği Taslağıhazırlanmış olup söz konusu taslak ve genel gerekçe 31/08/2020 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

 
İlgililerin mevzuat değişikliği hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde MS Word dosyası olarak  tyildiz@epdk.gov.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Tarifeler Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


29.07.2020 - 31.08.2020 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 719