Spot boru gazı ithalatına konu edilecek ikinci çeyreklik (Ç2) ve dördüncü aylık (A4) 2020/4 kapasite ürününe ilişkin hazırlanan “Talep Çağrısı Metni” hakkında

19/09/2019 tarih ve 30893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında, spot boru gazı ithalatına konu edilecek ikinci çeyreklik (Ç2) ve dördüncü aylık (A4) kapasite ürünlerinin dağıtılması amacıyla 24 Mart 2020 tarihinde yapılacak Talep Toplama ve/veya Yarışmaya ilişkin hususları içeren 05/03/2020 tarihli ve 9227 sayılı Kurul Kararı ve eki Talep Çağrısı metni kabul edilmiş olup, aşağıda ekte kayıtlı dosyada yer almaktadır.

Ek: 2020 yılı ikinci çeyreklik ve dördüncü aylık kapasite ürünleri için yapılacak talep çağrısına ilişkin olarak alınan 05/03/2020 tarihli ve 9227 sayılı Kurul Kararı ve eki “Talep Çağrısı metni”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


06.03.2020 - 06.04.2020 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 987