Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması- Gama Pet Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi

Denetim Dairesi Başkanlığı'nın 03/10/2019 tarihli ve 44067 sayılı yazısı ile aşağıda ayrıntıları kayıtlı olan dağıtıcı lisansı sahibi şirketin piyasa faaliyeti 60 (altmış) gün süreyle geçici olarak durdurulmuştur.

 

 

FAALİYETİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI LİSANSI SAHİBİ

 

Lisans Numarası

Şirket Unvanı

Lisans Başlangıç Tarihi

Denetim Dairesi Başkanlığı'nın Yazısı

DAĞ/6518-7/37443

Gama Pet Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi

05/10/2016

03/10/2019 tarihli ve 44067 sayılı yazı

 


04.10.2019 - 04.11.2019 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1637