Duyuru Listesi

ARADetay
Konu Belge
Susuz- Sakarya Mahallesi Merkez/Afyonkarahisar’da tesis edilecek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisinde gerçekleştirilecek faaliyete ilişkin yapılan depolama lisans başvurusuna ilişkin duyuru
Etki Aliağa Yüzen LNG Terminali Kullanım Usul ve Esasları (KUE)'nda değişiklik yapılması hakkında
ORSA Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin Fener RES projesinde santral sahası değişikliğine ilişkin duyuru
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Duyuru Hakkında
Tepe Enerji Santrali Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Karatepe RES üretim lisansına ilişkin duyuru
Ilgaz Elektrik Üretim A.Ş. Kıvanç-2 GES projesinde santral sahası değişikliğine ilişkin duyuru
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Rüzgar Elektrik Üretim Anonim Şirketi Akyar RES üretim lisansına ilişkin duyuru
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Alapınar RES projesinde santral sahası değişikliğine ilişkin duyuru
Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları’nda yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin taslak
2019 yılına mahsus olmak üzere, ithalat lisansı sahibi tüzel kişiler ile dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere doğal gaz satışı yapan tüzel kişilerin depolama yükümlülükleri hakkında 30/05/2019 tarihli ve 8631-3 sayılı Kurul Kararı alınmıştır.
Res Anatolia Holding Anonim Şirketi Opal RES projesinde santral sahası değişikliğine ilişkin duyuru
2019 yılı birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyetinin güncellemesi hakkında bilgilendirme
Yel Rüzgar Enerjisi Yatırımları ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin Nenehatun RES projesinde santral sahası değişikliğine ilişkin duyuru
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’, ‘Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’
2019 Yılı EPE (Sayaç) Endeksi yayınlanmıştır
14/03/2018 Tarihli ve 7742 Sayılı Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı Taslağı
Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemleri İçin Güvenlik Analiz ve Test Usul ve Esasları
HNS Enerji Üretim A.Ş.’nin Akkuş RES projesinde santral sahası değişikliğine ilişkin duyuru
2019 Şubat Ayı Sektör Raporları yayınlanmıştır.
Petrol Ofisi - Antalya Depolama Tarifesi Duyurusu
Biodizel harmanlama yükümlülüğünün devri hakkında duyuru
Petrol Ofisi Antalya Tarife Duyurusu
Total Oil Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Tarifesi
06/04/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
06/04/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
Opet Marmara Ereğlisi depolama tarifesi
İOTA Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi İOTA M. Fırıncı GES projesinde santral sahası değişikliğine ilişkin duyuru
2019 Ocak Ayı Sektör Raporları yayınlanmıştır.
Lisans Başvuru Tablosu internet sitemizde yayınlanmıştır.
23 Mart 2019 tarihinde yapılan bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği kadrosu için unvan değişikliği sınavı soru ve cevapları yayınlandı.
25 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personel Alımı Sınavına Gireceklerin Listesi yayınlanmıştır.
Unvan Değişikliği Sınav Giriş Yerleri Yayınlanmıştır.
LPG Piyasası "1 Nisan 2019 -31 Mart 2020 Dönemi Ulusal Stok Yükümlülük Listesi" ilan edilmiştir.
4 (Dört) Adet Mühendis (3 Bilgisayar Mühendisliği Mezunu, 1 Endüstri Mühendisliği Mezunu) Kadrosu İçin 23/03/2019 Tarihinde Yapılacak Unvan Değişikliği Yazılı Sınavına Katılacak Personel Listesi
Lodos Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin Kemerburgaz RES üretim lisansına ilişkin duyuru
Tepe Enerji Santrali Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Karatepe RES saha değişikliği duyurusu
Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personel Alımı Sınav Duyurusu
Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması- SERAZAT PETROL
Shell & Turcas Petrol A.Ş Antalya iletim tarife duyurusu