Duyuru Listesi

ARADetay
Konu Belge
Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması- Lükss
2019 yılı Aralık Ayı Sektör Raporları yayınlanmıştır.
OPET - Marmara Ereğlisi Depolama Tarifesi Duyurusu
Spot boru gazı ithalatı kapsamında 2020 Mart Ayı için düzenlenecek olan talep toplama/yarışmaya katılım hakkında
Taşınmaz Teminine Yönelik Usul ve Esaslar Değişiklik Taslağının kamuoyu görüşüne açılması
EPDK SÜREKLİ İŞÇİ KURA DUYURUSU
EPDK SÜREKLİ İŞÇİ KURA DUYURUSU
G Enerji Yatırımları İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Sarpege RES önlisans başvurusuna ilişkin duyuru
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici 2 nci maddesi ve 29 Nisan 2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/04/2006 tarih ve 725 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılacak ithalat lisans başvuruları hakkında duyuru
Spot boru gazı ithalatına konu edilecek üçüncü aylık (Mart 2020 (A3)) kapasite ürününe ilişkin hazırlanan “Talep Çağrısı Metni” hakkında
BP Petrolleri Anonim Şirketi’nin Antalya Havalimanı BP Petrolleri AŞ Uçak İkmal Hizmetleri Terminali duyurusu
EPDK SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANINA BAŞVURU YAPAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları (PUE)'de değişiklik yapılmasına ilişkin karar
2020 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahmini (Karar No : 9143, Karar Tarihi : 23/01/2020) yayınlanmıştır.
2019 Yılı Kasım Ayı Sektör Raporları
Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması (Molaver Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi)
Doğal Gaz Arzı Öncesi Süreç İlerleme Raporu Formatı Yayınlanmıştır.
Elektrik Piyasası EPDK Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu yayınlanmıştır
Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması (Smart Akaryakıt)
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahiplerine 2020 yılı için uygulanacak olan katılma payı oranına ilişkin Kurul Kararı
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2020 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin Kurul Kararı
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2020 yılı gelir payı bedeline ilişkin
01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli elektrik tarife tabloları hakkında
2020 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğler
Doğal Gaz Piyasasında 2020 yılında uygulanacak katılma payına ilişkin Kurul Kararı
Doğal Gaz Piyasasında 2020 yılında uygulanacak olan sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedellerine ilişkin Kurul Kararı
Doğal Gaz Piyasasında 2020 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin Kurul Kararı
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) 2020-2022 tarife uygulama dönemine ilişkin Kurul Kararı
04/04/2019 tarihli ve 8522 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı
Petrol Piyasasında 2020 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı, akaryakıt ticaret izni ve kupon hizmeti izin bedellerine ilişkin Kurul Kararı
Petrol Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2020 yılı için uygulanacak katılma payına ilişkin Kurul Kararı
Petrol Piyasasında 2020 yılı gelir payı bedellerine ilişkin Kurul Kararı
Elektrik Piyasasında 2020 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin Kurul Kararı
TEİAŞ 2020 Yılı Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifeleri
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Duyuru Hakkında