Duyuru Listesi

ARADetay
Konu Belge
Rüzgar Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları Hk.
Rüzgar Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları Hk.
Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrası Uyarınca Yapılacak Üretimlere İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı
Spot boru gazı ithalatına konu edilecek Ekim ayı (A10) ve Dördüncü Çeyreklik (Ç4) kapasite ürünlerine ilişkin hazırlanan “Talep Çağrısı Metni” (2020/10) hakkında.
Vergi Dairesi Değişikliği Duyurusu
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği değişiklik taslağı
2020 Yılı Haziran Ayı Sektör Raporları Yayınlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.
2020 Yılı Haziran Ayı Sektör Raporları Yayınlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.
2019 yılı Faaliyet Raporu (İngilizce) yayınlanmıştır.
2021 yılı YEKDEM Başvurularının Alınması Hakkında
2021 yılı YEKDEM Başvurularının Alınması Hakkında
Lisans İşlemlerine İlişkin Başvuruların Usulü Hakkında Duyuru
Lisans İşlemlerine İlişkin Başvuruların Usulü Hakkında Duyuru
Doğal Gaz Arzı Öncesi Süreç İlerleme Raporu Formatı Yayınlanmıştır.