Duyuru Listesi

ARADetay
Konu Belge
EPDK SÜREKLİ İŞÇİ YEDEK ADAY MÜLAKAT LİSTESİ
EPDK SÜREKLİ İŞÇİ YEDEK ADAY MÜLAKAT LİSTESİ
Önlisans ve Lisans Yükümlülükleri ile Lisanssız Bağlantı Anlaşması Süreleri Hakkında Duyuru
Önlisans ve Lisans Yükümlülükleri ile Lisanssız Bağlantı Anlaşması Süreleri Hakkında Duyuru
30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ revize edilerek görüşe açılmıştır.
30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ revize edilerek görüşe açılmıştır.
2020 yılı Ocak Ayı Sektör Raporları yayınlanmıştır.
28/11/2015 tarihli ve 29546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarına İlişkin Usul ve Esaslar revize edilerek görüşe açılmıştır.
Aves Güney Antrepoculuk Anonim Şirketi’nin Mersin Depolama Tarifesine ilişkin duyuru
LPG Piyasasında 1 Nisan 2020 -31 Mart 2021 Dönemi Ulusal Stok Yükümlülük Listesi yayınlanmıştır.
Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması (Lepet)
Rüzgâr Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları Hk.
Rüzgâr Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları Hk.
Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması (Doğal Kaynaklar)
Doğal Gaz Arzı Öncesi Süreç İlerleme Raporu Formatı Yayınlanmıştır.
Elektrik Piyasası EPDK Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzu yayınlanmıştır