Elektrik Fiyat Farkı Endeksi

Belge içeriğinde ara
Detay
 • Elektrik Fiyat Farkı Endeksi  

   

  ELEKTRİK FİYAT FARKI ENDEKSİ

  ELEKTRİK PİYASASI FİYAT FARKI UYGULAMALARINDA KULLANILACAK DEĞERLER

  Kamu kurumlarının elektrik alımlarında meydana gelebilecek fiyat farkı; 2013/5216 sayılı “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”nda (Esaslar) yer alan hükümler uyarınca belirlenmektedir. Bu kapsamda, Esaslar’da değişiklik yapılmasına dair 24/02/2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren esaslar uyarınca EPDK tarafından ilan edilecek veriler aşağıda yer almaktadır.

  I. Esaslar’ın 5 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilan edilecek elektrik fiyat farkı endeksine ilişkin tablo

   

  DÖNEM ENDEKSE ESAS DEĞER (krş/kWh)  ENDEKS DEĞERİ(2018 Ocak = 100) 
  Yıl Ay
  2018 Ocak 37,1522 100,00
  2018 Şubat 36,8163 99,10
  2018 Mart 37,8259 101,81
  2018 Nisan 39,9575 107,55
  2018 Mayıs 39,9219 107,46
  2018 Haziran 40,9874  110,32
  2018 Temmuz 41,7246   112,31 
  2018 Ağustos 54,1027  145,62 
  2018 Eylül 55,9249  150,53 
  2018 Ekim 53,8064  144,83 
  2018 Kasım 50,4534  135,80 
  2018 Aralık 47,6009  128,12 
  2019 Ocak 49,7431 133,89

   

   

  II.  Esaslar’ın 6 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında ilan edilecek tavan elektrik fiyatlarına ilişkin tablo

   

  Fiyat Farkı Tarife Değerleri (Tüm Abone Grupları) tabloları indirmek için tıklayınız...........

   

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun; “Çeşitli Vergiler” başlıklı 5 inci bölümünün 2 nci kısmında yer alan 38 inci maddesi hükmü uyarınca Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi;

  *   1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında,

  2. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethanelerde,

  3. Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlar gibi tanımlanmış yerlerde ve belediye sınırları, mücavir alanlar dışında

  % 0,

  **  İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1

  olarak uygulanır.

   

   

  İletim seviyesinden bağlı kullanıcılar için;

  **** Tarifelerin hesaplanmasında, iletim bedelinin kr/kWh şeklinde birim bedele dönüştürülmesi iletim tarife bölgesine, anlaşma gücüne ve tüketime göre değişkenlik göstereceğinden iletim bedeli hesaplamaya dâhil edilmemiştir.

   

  Orta gerilimden bağlı kullanıcılar için;

  *** Çift terimli tarifelerin hesaplanmasında, güç bedelinin kr/kWh şeklinde birim bedele dönüştürülmesi anlaşma gücüne ve tüketime göre değişkenlik göstereceğinden güç bedeli hesaplamaya dâhil edilmemiştir.