Elektrik Fiyat Farkı Endeksi

Detay
 • Elektrik Fiyat Farkı Endeksi  

   

  ELEKTRİK FİYAT FARKI ENDEKSİ

  ELEKTRİK PİYASASI FİYAT FARKI UYGULAMALARINDA KULLANILACAK DEĞERLER

  Kamu kurumlarının elektrik alımlarında meydana gelebilecek fiyat farkı; 2013/5216 sayılı “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”nda (Esaslar) yer alan hükümler uyarınca belirlenmektedir. Bu kapsamda, Esaslar’da değişiklik yapılmasına dair 24/02/2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren esaslar uyarınca EPDK tarafından ilan edilecek veriler aşağıda yer almaktadır.

  I. Esaslar’ın 5 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilan edilecek elektrik fiyat farkı endeksine ilişkin tablo

   

  DÖNEM ENDEKSE ESAS DEĞER (krş/kWh)  ENDEKS DEĞERİ(2018 Ocak = 100) 
  Yıl Ay
  2018 Ocak 37,1522 100,00
  2018 Şubat 36,8163 99,10
  2018 Mart 37,8259 101,81
  2018 Nisan 39,9575 107,55
  2018 Mayıs 39,9219 107,46
  2018 Haziran 40,9874   110,32
  2018 Temmuz    
  2018 Ağustos    
  2018 Eylül    
  2018 Ekim    
  2018 Kasım    
  2018 Aralık    

   

   

  II.  Esaslar’ın 6 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında ilan edilecek tavan elektrik fiyatlarına ilişkin tablo

  DÖNEM Abone Grubu
  Ticarethane,(krş/kWh) Sanayi,(krş/kWh)
  Elektrik ve Havagazı
  Tüketim Vergisi % 0*
  Elektrik ve Havagazı
  Tüketim Vergisi % 1**
  Elektrik ve Hava Gazı
  Tüketim Vergisi % 5
  Elektrik ve Hava Gazı
  Tüketim Vergisi % 0*
  Elektrik ve Hava Gazı
  Tüketim Vergisi %
  1**
  Yıl Ay
  2018 Ocak 37,1502 37,3812 38,3052 31,8557 32,0755
  2018 Şubat 37,1502 37,3812 38,3052 31,8557 32,0755
  2018 Mart 37,1502 37,3812 38,3052 31,8557 32,0755
  2018 Nisan  38,1110  38,3558  39,3347   32,5448  32,7746 
  2018 Mayıs  38,1110  38,3558  39,3347  32,5448 32,7746 
  2018 Haziran 38,1110 38,3558  39,3347   32,5448  32,7746 
  2018 Temmuz          
  2018 Ağustos          
  2018 Eylül          
  2018 Ekim          
  2018 Kasım          
  2018 Aralık          

   

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun; “Çeşitli Vergiler” başlıklı 5 inci bölümünün 2 nci kısmında yer alan 38 inci maddesi hükmü uyarınca Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi;

  *   1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında,

  2. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethanelerde,

  3. Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlar gibi tanımlanmış yerlerde ve belediye sınırları, mücavir alanlar dışında

  % 0,

  **  İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1

  olarak uygulanır.